Francúzsky jazyk

Paríž

Výučbu francúzskeho jazyka sa snažíme študentom spestriť zahraničnými výletmi. Jednou z takýchto akcií je projekt „Paríž“, ktorú tento rok absolvovalo 14 našich študentov. Ide o 5 – dňový pobyb v zahraničí spojený s návštevou pútavých miest v Paríži.

Ako sa učime

V rámci učebných osnôv používame učebnice:

Vyučovanie prebieha v učebniach vybavených interakívnou tabuľou a počítačmi, vďaka ktorým študenti majú prístup k on – line prekladovým slovníkom, nahrávkam a interaktívnym cvičeniam.

Cisco