Suhrnná správa o zrealizovaných zákazkach

Školský rok 2012/2013

Súhrnnú správu o zrealizovaných zákazkach s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2012 si prečítajte tu:

Školská jedáleň, zmluvy:

VO-ŠJ 1-2012.pdf VO-ŠJ 2-2012.pdf VO-ŠJ 4-2012.pdf VO-ŠJ 5-2012.pdf VO-ŠJ 6-2012.pdf VO-ŠJ 7-2012.pdf VO-ŠJ 8-2012.pdf

Školský rok 2011/2012

Súhrnnú správu o zrealizovaných zákazkach s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2011 si prečítajte tu:SuhrnnaSprava.doc

Školská jedáleň, zmluvy:

VO_ŠJ 2011_1.pdf VO_ŠJ 2011_2.pdf VO_ŠJ 2011_3.pdf VO_ŠJ 2011_4.pdf VO_ŠJ 2011_5.pdf VO_ŠJ 2011_6.pdf VO_ŠJ 2011_7.pdf VO_ŠJ 2011_8.pdf VO_ŠJ 2011_9.pdf

Ďaľšie zmluvy, objednávky a faktúry:

zmluvy: http://www.vucke.sk/…orova16.aspx

objednávky: http://www.vucke.sk/…orova16.aspx

faktúry: http://www.vucke.sk/…orova16.aspx

Cisco