Nemecký jazyk

3 hlavné dôvody, prečo sa máme učiť po nemecky:

1. Komunikácia

Je to jazyk Európy !

2. Hospodárstvo

Je to kľúčový jazyk Európskej únie !

3. Kultúra

Je to jazyk umenia a vedy !

Cisco