8-ročné štúdium

Milí rodičia!

Pýtate sa, prečo by ste mali dať svoje dieťa po 5-tom ročníku ZŠ na 8 – ročné gymnázium? Ponúkame Vám zopár dôvodov, ktoré Vás možno presvedčia…

  1. Vaše dieťa sa dostane do kolektívu, ktorý je inteligenčne vyrovnanejší ako na základnej škole.
  2. Vaše dieťa sa dostane do kolektívu, v ktorom prevláda pracovná a študijná atmosféra – žiaci napredujú rýchlejším tempom ako na základných školách.
  3. Vaše dieťa si od skorého veku osvojí kvalitnejšie študijné návyky (pretože sa pohybuje v inteligenčne vyrovnanom prostredí), čo vedie k jeho lepším výsledkom.
  4. Vaše dieťa bude v bezpečnom prostredí, kde sa nevyskytujú javy ako agresivita, násilie, utláčanie, či v niektorých prípadoch až šikanovanie zo strany netolerantných spolužiakov.

V prípade potreby si je možné vytlačiť túto elektronickú prihlášku na SŠ (obojstranne, prvé dve strany dokumentu) a vyplnenú odovzdať na príslušnej základnej škole (na konci dokumentu nájdete vysvetlivky).

Termín podania prihlášky na základnej škole je do 10. apríla 2018

Termín doručenia prihlášky na strednú školu je do 20. apríla 2018

Prijímacie skúšky: 14. máj 2018 , 17. máj 2018

Veda na hranie


Vyberáme z článkov:

OZNAM pre prijatých uchádzačov do 8-ročného štúdia

17Máj

oznam-pre-prijatych-uchadzacov-do-8-rocneho-studia

Zápis do prvého ročníka 8-ročného štúdia pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v dňoch 20. a 21. mája v čase od 8,00 hod. do 15,30 hod. v riaditeľni školy.

Zákonný zástupca prinesie Rozhodnutie o prijatí a Zápisný lístok, ktorý vydá ZŠ.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

PaedDr. Ingeborg Skalská, riaditeľka školy

Výsledky prijímacieho konania

14Máj

vysledky-prijimacieho-konania

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium.

Výsledky prijímacieho konania do prímy osemročného štúdia v školskom roku 2019/2020 si môžete pozrieť v tomto dokumente:

Prejsť na celý článok

Výsledky prijímacieho konania

17Máj

vysledky-prijimacieho-konania

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium.

Výsledky prijímacieho konania do prímy osemročného štúdia v školskom roku 2018/2019 si môžete pozrieť v tomto dokumente:

Výsledková listina 2018 - osemročné štúdium.pdf

Všetky ďalšie potrebné informácie sa dozviete z rozhodnutia, ktoré Vám v najbližších dňoch príde poštou v papierovej podobe na adresu zákonného zástupcu.

S pozdravom PaedDr. Ingeborg Skalská, riaditeľka školy

Informácia pre záujemcov o štúdium na Javorke

06Február

informacia-pre-zaujemcov-o-studium-na-javorke

Všetkým uchádzačom, ktorí už netrpezlivo čakajú na tohoročné kritériá prijímacích pohovorov na Javorku, prinášame nové informácie.

V sekcii Prijímacie skúšky alebo Kritériá prijatia nájdete aktuálne kritériá prijímacích pohovorov pre šk. rok 2018/2019 prerokované pedagogickou radou 26. 1. 2018.

Prejsť na celý článok

Výsledky prijímacieho konania

10Máj

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium.

Výsledky prijímacieho konania pre osemročné štúdium do prímy v školskom roku 2017/2018 si môžete pozrieť v tomto dokumente:

Výsledková listina - osemročné štúdium.pdf

PaedDr. Ingeborg Skalská, riaditeľka školy

>> viac

Cisco