4-ročné štúdium

V školskom roku 2015/2016 opäť otvárame 4-ročné štúdium (1 triedu s počtom žiakov 25) s novým študijným programom zameraným na prírodovedné predmety a technológie (informatika, programovanie, sieťové technológie, matematika, fyzika). Viac informácií čoskoro.

Termín podania prihlášky za základnej škole je do 10. apríla 2015.

Termín doručenia prihlášky na strednú školu je do 20. apríla 2015.

Prijímacie skúšky: 11. máj 2015 , 14. máj 2015

Kritéria:

Ako na to?

Čo ma čaká?

Výhody?

Cisco