Výchovný program CVČ

Školský výchovný program Centra voľného času pri Gymnáziu, Javorová 16, Spišská Nová Ves pre školský rok 2015/2016 si môžete prezrieť tu: Školský výchovný program CVČ 2015_2016.pdf

Cisco