Usmernenia

Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves (ako správca majetku Košického samosprávneho kraja) pri prenájme športových zariadení je povinné dodržiavať postup podľa uvedených predpisov: dodatok-c.1-k-zasadam.pdf Usmernenie k dodatku.pdf

Cisco