Voliteľné predmety

Školský rok 2017/2018

Milí študenti, prinášam Vám základné informácie k voľbe vašich povinne voliteľných predmetov:

Prihlasovacie formuláre:

Milí študenti, iste už netrpezlivo čakáte na tieto linky k formulárom, pomocou ktorých sa budete môcť prihlásiť na povinne – voliteľný predmet v budúcom šk. roku. Našim zámerom bolo, aby ste si poriadne premysleli vašu voľbu a veríme, že ste si za ten čas v pokoji a podrobne prešli informačné listy jednotlivých predmetov, ktoré pre Vás Vaši vyučujúci pripravili.

osemročné štúdium:

bilingválne štúdium:

Zoznam voliteľných predmetov:

04 Zoznam voliteľných predmetov na 2017_2018 - predmaturitný ročník.pdf 04 Zoznam voliteľných predmetov na 2017_2018 -maturitný ročník.pdf

Informačné listy:

PK Anglický jazyk:

IL - KAJ predmaturitný.docx
IL- KAJ maturitný.docx
IL - SUK (v ANJ).doc

PK druhých cudzích jazykov:

IL_KNEJ.doc
IL_KRJ.docx
IL_TAJ.doc

PK biológie – chémie:

IL_CvB-prematuritný.doc
IL_CvB-maturitný.doc
IL_SEB predmaturitný.doc
IL_SEB maturitný.doc
IL - CVCH predmaturitný.doc
IL - CVCH maturitný.doc
IL - SCHE predmaturitný.doc
IL - SCHE maturitný.doc

PK občianska náuka – dejepis – geografia:

IL- SVS predmaturitný.doc
IL-SVS maturitný.doc
IL-SED predmaturitný.doc
IL-SED maturitný.doc
IL_SEG.doc
IL_SEG(anj).doc
IL_SEE len maturitný.docx

PK matematiky – fyziky – informatiky:

IL - CVM predmaturitný.doc
IL - CVM maturitný.doc
IL - SEM predmaturitný.doc
IL - SEM maturitný.doc
IL - SEF predmaturitný.doc
IL - SEF maturitný.doc
IL_PRG_predmaturitný.doc
IL_PRG_maturitný.doc
IL_SEI_maturitný.doc

Ďalšie užitočné informácie:

01 Profilové predmety.pdf 02 Dopyt po zamestnaniach.pdf

Cisco