Voliteľné predmety

Školský rok 2020/2021

Milí študenti, prinášam Vám základné informácie k voľbe vašich povinne voliteľných predmetov:

Prihlasovanie sa na semináre:

Na povinne voliteľné predmety sa budete prihlasovať elektronicky pomocou nižšie uvedených formulárov. Poriadne si premyslite vašu voľbu, zistite si profilové predmety potrebné pre Vami zvolený typ vysokej školy a v pokoji a podrobne si preštudujte informačné listy jednotlivých voliteľných predmetov, ktoré pre Vás Vaši vyučujúci pripravili.

osemročné štúdium:

bilingválne štúdium:

Zoznam voliteľných predmetov:

Zoznam voliteľných predmetov na 2020_2021 - predmaturanti.pdf Zoznam voliteľných predmetov na 2020_2021 -maturanti.pdf

Informačné listy:

PK Anglický jazyk:

IL - KAJ predmaturitný.docx
IL- KAJ maturitný.docx
IL - SUK (v ANJ).doc

PK druhých cudzích jazykov:

IL_KNEJ.doc
IL_KRJ.docx
IL_TAJ.doc

PK biológie – chémie:

IL_CvB-prematuritný.doc
IL_CvB-maturitný.doc
IL_SEB predmaturitný.doc
IL_SEB maturitný.doc
IL - CVCH predmaturitný.doc
IL - CVCH maturitný.doc
IL - SCHE predmaturitný.doc
IL - SCHE maturitný.doc

PK občianska náuka – dejepis – geografia:

IL- SVS predmaturitný.doc
IL-SVS maturitný.doc
IL-SED predmaturitný.doc
IL-SED maturitný.doc
IL_SEG.doc
IL_SEG(anj).doc
IL_SEE len maturitný.docx
IL_SED v anj.doc

PK matematiky – fyziky – informatiky:

IL - CVM predmaturitný.doc
IL - CVM maturitný.doc
IL - SEM predmaturitný.doc
IL - SEM maturitný.doc
IL_SEI_maturitný.doc
Informačný list_PRG_maturitný ročník.doc
Informačný list_PRG_predmaturitný ročník.doc
Informačný list - SEF predmaturitný.doc
Informačný list - SEF maturitný ročník.doc

Ďalšie užitočné informácie:

01 Profilové predmety.pdf 02 Dopyt po zamestnaniach.pdf

Cisco