Zverejňovanie

Verejné obstarávania v projekte Zdokonalenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu.

VO didaktické pomôcky

Finančná gramotnosť

Verejne obstarávanie , DP_financna, Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu.doc 2443_priloha-c.1-navrh_DP_Fingam_19_12_12.xls 2444_priloha-c-2-cestne-vyhlasenie-DP_fin.docx 3048_priloha_c_4_cestne-vyhlasenie-konflikt-zaujmov (1).docx

Matematika

Matematika_Vyhodnotenie_20_01_23.pdf

2. kolo

VO_matematika_20014.pdf 2443_priloha-c.1-navrh_DP_matematika_200114.xls 2444_priloha-c-2-cestne-vyhlasenie-DP_mat.pdf 3048_priloha_c_4_cestne-vyhlasenie-konflikt-zaujmov.pdf

1. kolo

Verejne obstarávanie , DP_matematika, Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu.doc VO DP MAT_priloha-c.1-_19_12_12.xls VO DP MAT_priloha-c-2-cestne-vyhlasenie.docx VO DP MAT_priloha_c-4_cestne-vyhlasenie-konflikt-zaujmov.docx

Biológia

Verejne obstarávanie , DP - biologia, Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu.doc VO DP BIO_priloha-c.1-navrh.xls VO DP BIO_priloha-c-2-cestne-vyhlasenie.docx VO DP BIO_ priloha_c_4_cestne-vyhlasenie-konflikt-zaujmov.docx

Fyzika

Verejne obstarávanie , DP_fyzika, Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu.doc 2443_priloha-c.1-navrh_DP_Fyzika_19_12_12.xls 2444_priloha-c-2-cestne-vyhlasenie-DP_Fyzika.docx 3048_priloha_c_4_cestne-vyhlasenie-konflikt-zaujmov (1).docx

Informatika

Informatika_Vyhodnotenie_20_01_23.pdf

2. kolo

VO_Informatika_20_01_14.pdf 2443_priloha-c.1-navrh_DP_Informatika_20_01_14.xls 2444_priloha-c-2-cestne-vyhlasenie-DP_info.pdf 3048_priloha_c_4_cestne-vyhlasenie-konflikt-zaujmov.pdf

1. kolo

Verejne obstarávanie , DP_informatika, Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu.doc 2443_priloha-c.1-navrh_DP_Informatika_19_12_12.xls 2444_priloha-c-2-cestne-vyhlasenie-DP_info.docx 3048_priloha_c_4_cestne-vyhlasenie-konflikt-zaujmov (1).docx

VO literárne pomôcky

3. kolo

Literarne pomocky_Vyhodnotenie_20_01_29.pdf VO_Literarne_vyzva 20_01_22.pdf priloha-c.1-navrhLP_20-01_22.xls priloha-c-2-cestne-vyhlasenie-literárne pomôcky_20_01-22.pdf cestne-vyhlasenie-konflikt-zaujmov-LiterarneP.pdf

2. kolo

Literarne_pomocky_Vyhodnotenie_20_01_22.pdf VO_Literarne_vyzva20_01_13.pdf 2443_priloha-c.1-navrhLP-19-01_13.xls VO Literarne pomocky Priloha-c-2-cestne-vyhlasenie.pdf

1. kolo

Verejne obstarávanie , Literarne pomocky, Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu.doc VO Literarne pomocky Priloha-c.1-navrh 19-12-11.xls VO Literarne pomocky Priloha-c-2-cestne-vyhlasenie.docx

VO publicita

Kupna zmluva c. 2-2020.pdf

VO

Publicita_Vyhodnotenie_20_01_02.pdf Verejne obstarávanie , publicita, Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu-19_12_18.doc VO publicita Priloha-c.1-navrh-19-12-18.xls VO publicita Priloha-c-2-cestne-vyhlasenie.docx VO manual-informovanie-komunikaciu-prijimatelov-op-lz19-06-24.pdf

Zrušené VO

Oznámenie_o_zrušení_VO_-_prieskum_trhu.pdf
Verejne obstarávanie , publicita, Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu.doc VO publicita Priloha-c.1-navrh-19-12-09.xls VO publicita Priloha-c-2-cestne-vyhlasenie.docx VO manual-informovanie-komunikaciu-prijimatelov-op-lz19-06-24.pdf

Iné

Zmluva o poskytnutí peňažného daru - projekt Javorka sa učí v záhrade.pdf

Cisco