Žiadosti - formuláre

Vážení rodičia, milí študenti, v tejto sekcii si môžete stiahnuť formuláre na jednotlivé žiadosti k výchovno-vzdelávaciemu procesu.

Žiadosť o individuálny učebný plán.docx Žiadosť o odpis vysvedčenia.docx Žiadosť o oslobodenie od TŠV.docx Žiadosť o povolenie komisionálnej skúšky.docx Žiadosť o povolenie študovať v zahraničí.docx Žiadosť o prestup na SŠ.docx žiadosť o povolenie - uvoľnenie z vyuč..docx Žiadosť o poskytnutie štipendia.doc

Cisco