Kritéria prijatia 2020/2021

Kritéria pre prijímanie žiakov do prvých ročníkov gymnázia si môžete podľa jednotlivých študijných odborov stiahnuť v nasledujúcich linkách:

Kritéria pre prijímanie žiakov do prvých ročníkov boli prejednané a schválené na pedagogickej rade gymnázia dňa 22. 01. 2020.

Cisco